Drikkevandet er OK

Vi har 1. maj ekstraordinært analyseret for DSM (N,N-dimethylsulfamid) og Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Vi svage spor af DSM, men under grænseværdien, men intet indhold af det farlige Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Se analyserapport i fanen Vandkvalitet.

Generalforsamling 2019

Reserver dagen, det er lørdag den 23. februar 2019 kl. 11 efterfulgt af frokost på Metalskolen

Vi har haft ujævn forsyning/tryk på Jørlunde Overdrev fra nr. 16. Årsagen er en ventil, som nok er blevet skadet ved udbedringen i maj 2018 ud for Jørlunde Overdrev 14. Ventilen er udskiftet den 5. december.

Indberetning til vandværket sker i år automatisk via fjernaflæst måler, der er derfor ikke udsendt aflæsningskort. Novafos ønsker dog også i år separat indberetning via den besked, der er udsendt herom. Det er målerstanden på den nye måler, der skal indberettes.

Advertisement

Generalforsamling 2018

Generalforsamling fandt sted lørdag den 3. marts kl. 11:00

Persondatapolitik, se Information

Chloridazon-desphenyl

September 2017

Vi har analyseret herfor tilbage i 2016 og ikke fundet rester. Der vil ved fremtidige analyser blive kontrolleret herfor.

Baggrund.

I øjeblikket registreres store mængder af chloridazon-desphenyl i flere drikkevandsboringer i Danmark. Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon, der er blevet brugt som ukrudtsmiddel ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Ukrudtsmidlet har været anvendt siden 1960’erne, men blev i 1996 ulovliggjort i Danmark. Fortidens synder kan dog være længe undervejs inden de indhenter os, og ender op i grundvandet.