Drikkevandet er OK

Vi har 1. maj ekstraordinært analyseret for DSM (N,N-dimethylsulfamid) og Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Vi svage spor af DSM, men under grænseværdien, men intet indhold af det farlige Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Se analyserapport i fanen Vandkvalitet.

Generalforsamling 2019

Reserver dagen, det er lørdag den 23. februar 2019 kl. 11 efterfulgt af frokost på Metalskolen

Vi har haft ujævn forsyning/tryk på Jørlunde Overdrev fra nr. 16. Årsagen er en ventil, som nok er blevet skadet ved udbedringen i maj 2018 ud for Jørlunde Overdrev 14. Ventilen er udskiftet den 5. december.

Indberetning til vandværket sker i år automatisk via fjernaflæst måler, der er derfor ikke udsendt aflæsningskort. Novafos ønsker dog også i år separat indberetning via den besked, der er udsendt herom. Det er målerstanden på den nye måler, der skal indberettes.

Generalforsamling 2018

Generalforsamling fandt sted lørdag den 3. marts kl. 11:00

Persondatapolitik, se Information

Chloridazon-desphenyl

September 2017

Vi har analyseret herfor tilbage i 2016 og ikke fundet rester. Der vil ved fremtidige analyser blive kontrolleret herfor.

Baggrund.

I øjeblikket registreres store mængder af chloridazon-desphenyl i flere drikkevandsboringer i Danmark. Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon, der er blevet brugt som ukrudtsmiddel ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Ukrudtsmidlet har været anvendt siden 1960’erne, men blev i 1996 ulovliggjort i Danmark. Fortidens synder kan dog være længe undervejs inden de indhenter os, og ender op i grundvandet.